Mikrosementin hintaan vaikuttaa moni eri tekijä, eikä hintaa pysty määrittämään tietämättä kohteen yksilöllisiä ominaisuuksia.

Tämä artikkeli käsittelee mikrosementin hintaa ja siihen liittyviä tekijöitä. Referenssikuviin ja muihin tietoihin mikrosementistä, pääset tutustumaan mikrosementin palvelu -sivulta täältä.

Toinen mikrosementtiä koskeva artikkeli, mikrosementtiin liittyvät ongelmat, löydät täältä.

Tilan / alan koon vaikutus mikrosementin hintaan

Luonnollisesti mikrosementin hintaan vaikuttaa työstettävän tilan / alan koko. Mikrosementin neliöhintaan tulee iso ero, kun tehdään esimerkiksi 1,5 m2 vessan lattiaa, kun verrattuna tehdään 100 m2, avoimen tilan, lattia.

Jokaiseen työhön tulee työstettävän alan koosta riippumatta tietyt asiat, mitkä joko eivät muutu ollenkaan tai eivät muutu tasaisesti työstettävien tilojen suhteessa. Näitä tekijöitä ovat mm. ajot kohteelle, tilan suojaukset, materiaalien sekoitukset, jne. Lisäksi yrityksen muut kulut (tilavuokrat, kirjanpito, autojen maksut, jne.), jotka eivät ole mihinkään yksittäiseen kohteeseen liittyviä, ovat joka päivältä saman kokoiset, oli työmaa minkä kokoinen tahansa.

1,5 m2 lattian pinnoitus on todella epäkustannustehokasta, kun paikalla pitää käydä 5 kertaa joka tapauksessa, tehdä suojaukset, sävytykset ja sekoitukset niin pienelle määrälle, paljon ajoa edestakaisin ym., jolloin mikrosementin neliökohtainen hinta nousee korkeaksi.

Näistä syistä mikrosementin hinta neliötä kohden ei kulje käsi kädessä tilan koon suhteen.

Mikrosementöitävän pinnan sijaitseminen kuivassa vai märkätilassa

Mikrosementin hintaan vaikuttaa paljolti, tehdäänkö pintaa kuiva- vai märkätilaan. Märkätilassa mikrosementin ominaisuuksilta vaaditaan enemmän, koska pinta joutuu säännöllisesti kosketuksiin veden kanssa. Tästä syystä märkätiloissa ei saa käyttää mikrosementtiä, joka on alun pitäen tehty kuvatiloja varten, vaan märkätiloissa tulee käyttää nimen oman niihin tarkoitettua mikrosementtiä.

Mikrosementtikerroksien määrän vaikutus hintaan

Mikrosementin asennukseen kuuluu, että sitä asennetaan useita ohuita kerroksia päällekkäin. Kerroksien määrällä on vaikutusta mikrosementin kestävyyteen (ei ainoa vaikuttava tekijä) sekä niillä tasoitetaan vanhan pinnan epätasaisuuksia. Esimerkiksi laatan päälle tehdessä yleensä vaaditaan kaksi tasoitekerrosta, jotta mm. laattasaumojen aiheuttamat epätasaisuudet saadaan poistettua.

Kerrosten määrällä on selkeä suhde myös mikrosementin hintaan. Mitä useampi kerros pitää tehdä, sitä enemmän se vie työtä tai päiviä. Tasaiselle, vähemmällä kulutuksella olevalle, pinnalle ei tarvitse tehdä niin montaa kerrosta, kuin kylpyhuoneen, vanhojen laattojen päälle, lattiaan asentaessa. Luonnollisesti kerrosten väheneminen vähentää myös mikrosementin materiaalikulujen hintaa, koska itse mikrosementti tarvitaan vähemmän.

Eri tilojen määrän vaikutus mikrosementin hintaan

Myös kohteen eri tilojen määrällä on vaikutusta mikrosementin hintaan. Sanotaan, että kohteessa tehdään erikseen esimerkiksi alakerran pesuhuone, kodinhoitohuoneen lattia sekä yläkerran wc-tila. Toisessa tilanteessa tehtävänä olisi sama neliömäärä, mutta kaikki mikrosementöitävät neliöt olisivat yhdessä tilassa. Näiden välillä tulee monta hintaan vaikuttavaa muuttujaa.

Monen tilan kanssa jokainen tila tulee suojata erikseen, kun taas yhden tilan kanssa päästään yhdellä kertaa. Monella tilalla tulee kulku tilojen välillä suojata, jotta likaa ei leviä turhiin paikkoihin.

Monen tilan kanssa löytyy myös etuja mikrosementin hintaan nähden. Jokaisen mikrosementti kerroksen tulee kuivua tietty aika. Monen tilan kanssa pääsee, ensimmäisen tilan jälkeen, jatkamaan suoraan seuraavaan tilaan. Kun kaikissa tiloissa on sama kerros tehtynä, voi yleensä ensimmäiseen tilaan mennä jatkamaan seuraavan kerroksen kanssa, mikäli kuivumisaika sen sallii ja työpäivää on vielä jäljellä.

Pinnoitettavan alan muotojen vaikutus mikrosementin hintaan.

Se, onko pinnoitettava pinta yksinkertaisen muotoinen, kuten tasainen suorakulmio, vai onko siinä paljon lisäkulmia, vaikuttavat todella paljon työstettävään aikaan ja sitä kautta mikrosementin hintaan.

Ensimmäisenä esimerkkinä on suora, suorakulmion muotoinen seinä ja toisena esimerkkinä on saman kokoinen seinä, mutta tässä seinässä on kaksi, laatoilla tehtyä, ikkunasyvennystä, sekä seinän nurkkaan on tehty putkille kotelointi.

Ensimmäisen tilan seinän pinnoitus sujuu yksinkertaisilla ja isoilla mikrosementtilastan vedoilla, kun taas toisella seinällä pitää isot liikkeet pienentää kulmien lähestyessä, tehdä kaikki kulmat huolella, tehdä pikkutarkkaa työtä syvennyksien kanssa, jne. Jälkimmäisen seinän mikrosementöimiseen menee reilusti enemmän aikaa, kuin ensimmäisen seinän. Ja kun aikaa kuluu enemmän, myös koko mikrosementtityön hinta kasvaa.

Putki-, sähkö- ja purkutöiden vaikutus mikrosementin hintaan

Mikäli mikrosementöitävässä tilassa pitää tehdä paljon putki-, sähkö- tai vanhojen kalusteiden purkutöitä, vaikuttaa se myös huomattavasti mikrosementin lopulliseen neliöhintaan.

Mikäli työstettävässä tilassa on vesiputket tehty pintavetona ja ne ovat mikrosementöitävän pinnan edessä, tulee ne poistaa ottaa pois työn ajaksi. Tällöin kohteeseen tulee kutsua erikseen putkimies, jolla löytyvät luvat työn tekemiseen.

Putkimiestä tarvitaan myös, mikäli tilassa (yleensä kylpyhuone) on vesikalusteita, kuten hanaa tai suihkua pinnoitettavalla alueella.

Sähkömies tulee kyseeseen, jos pinnoitettavalla alalla on esimerkiksi pistorasioita. Ne tulee ottaa asian mukaisesti pois käytöstä työn ajaksi. Myös kylpyhuoneen peilikaappeihin on usein valo liitettynä ja tämän vaihtaminen/siirtäminen vaatii myös sähkömiestä.

Kalusteiden purkutöissä mikrosementtityön hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat työhön käytettävä aika, sekä vanhojen kalusteiden kuljettaminen kierrätykseen ja siitä syntyvät kustannukset.

Mihin mikrosementin hinnassa lopulta päädytään?

Mikrosementöintihinnat liikkuvat normaalikokoisissa kylpyhuoneissa noin 5 000 – 7 000 € välillä. Isommissa kylpyhuoneissa mikrosementti voi nousta yli 10 000 €, jos pinnoitettavaa pinta-alaa on paljon. Mikrosementöinti on kuitenkin aina puolet halvempi vaihtoehto, kuin täysremontti kylpyhuoneeseen.

Kaikista edellä mainituista ja vaikuttavista tekijöistä johtuen, mikrosementille ei pysty antamaan mitään kiinteää neliöhintaa. Yleisimmin neliöhinnat vaihtelevat kylpyhuoneissa seuraavasti:

Alle 20 m2 työstettävää pintaa:n. 300 €:sta eteenpäin per neliö.
20 – 50 m2 työstettävää pintaa: n. 150 – 300 €/m2 välillä.
Yli 50 m2 työstettävää pintaa: n. 150 €:sta alaspäin per neliö.

Kuivan tilan lattia- ja seinäpinnoissa, joissa ei tarvita välttämättä niin montaa kerrosta, voidaan päästä näiden alapuolellekin.

Muuttuvista tekijöistä johtuen, teemme kohteisiin aina ilmaisen kartoituskäynnin. Näin pystymme antamaan asiakkaalle kiinteän tarjouksen hinnasta, johon ei ole tarvinnut lisätä näkemättä jättämisestä syntyviä riskitekijöitä.

Tästä pääset mikrosementin palvelu -sivulle, josta löydät mm. referenssikuvia ja muuta tietoa mikrosementistä.